16 May 2016

Info Online Tajwid: Penemu Ilmu Tajwid Secara Teori

Ulama yang pertama kali menulis kitab tajwid adalah Al-Imam Al-Muqri Al-Muhaddits Abu Muzahim Musa bin Ubaydillah bin Yahya Al-Khaqaniy Al-Baghdadiy Al-Hanbaliy (248-325 H)

Beliau menulis Syair yang terdiri atas 51 bait dengan judul "Ra'iyatun fil Qauli fil Qurra wa Husnul Adaa" atau dikenal dengan "Ra'iyatul Khaqaniy" atau "Qashidah Khaqaniyah fii Tajwid"

Info Online Tajwid: Mengenal Qiraah, Riwayah, Dan Thariqah

QIRAAH

Digunakan untuk menerangkan suatu jenis bacaan yang dinisbatkan kepada salah satu imam Qiraah yang tujuh atau yang sepuluh.

Imam Qiraah yang 7 adalah: Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Ashim, Hamzah, dan Al-Kisai.

Imam Qiraah yang 3 sebagai pelengkap Qiraah 10 adalah: Abu Ja'far Al-Madani, Ya'qub Al-Hadhrami, dan Khalaf Al-Baghdadi.

Info Online Tajwid: Rukun Bacaan Al-quran Yang Benar

Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Jazariy berkata dalam Thayyibatun Nasyr:

فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِ ... وَكَانَ ِللرَّسْمِ احْتِمَالاً يَحْوِي

وَصَحَّ إسْناداً هُوَ الْقُرآنُ ... فَهَذِهِ الثَّلاثَةُ الأَرْكَانُ

 وحَيثُماَ يَخْتَلُّ رُكْنٌ أَثْبِتِ ... شُذُوذَهُ لَوْ أنَّهُ فِي السَّبعَةِ

Dan setiap yang sesuai dengan salah satu sisi dalam kaidah Bahasa Arab (Nahwu), dan sesuai dengan Rasm (tulisan) dalam Mushaf Utsmani, walaupun secara ihtimal.

18 March 2016

Ustadz Mochamad Ihsan Ufiq: Jauhi Hal-hal Ini Dari Qari' Timur-Tengah

Pembahasan saya kali ini adalah qiroah mujawwad atau yang dikenal dengan qiroah bil ghina/maqamat. Sehingga pengajian tartil biasa seperti ngaji Syekh Mashary Rashid Al Affasi tidak termasuk.

16 March 2016

Info Online Tajwid: Hukum Melagukan Al Quran

Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah rahiimahullaah dalam Zaadul Ma'ad (I/492/493) mengatakan bahwa lagu itu ada dua macam:

Salahkah Aku Mencintai Dunia?

Seorang tabi’in, Salamah bin Dinar (Abu Hazim) pernah ditanya oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, semoga Allah merahmati keduanya:

15 March 2016

Dr. Ayman Rusydi Suwaid: Bagaimana Al-Qur'an Sampai Kepada Kita

Allah mengutus Muhammad saw sebagai nabi umat manusia pada lebih kurang empat belas abad yang lalu beserta turunnya sebuah kitab penutup, yaitu Al-Qur’an. Dan kitab tersebut telah sampai kepada kita tanpa pengurangan sedikitpun. Itulah akidah kita. Namun, apakah keyakinan kita itu memiliki landasan? Sebatas persangkaan dan fanatisme tanpa dalil? Ataukah keyakinan itu berasaskan pemahaman akan kebenaran yang jelas?

Info Online Tajwid: Asy-Syaikh Al-Muqri' Aiman Rusydi Suwaid

Beliau datang dari Suriah ke Arab Saudi sebagai mahasiswa S2 Univ Ummul Qura, Mekah. Walaupun beliau datang dengan gelar akademik insinyur alumni Fak Teknik S1 Univ Al-Azhar, Mesir, namun saat itu beliau telah meraih sederet ijazah Al-Quran dan Qiraat dari Masyaikh Qiraat Mesir dan Syam.